25.-28. rujna 2024. / Simpozij “Power of Viruses 2024”

Zadar, Hotel Kolovare, 25.-28. rujna 2024.

Organizatori:

Virološka sekcija Hrvatskog mikrobiološkog društva (HMD) zajedno s Virološkom sekcijom Hrvatskog društva za kliničku mikrobiologiju (HDKM) te Slovenskim i Mađarskim mikrobiološkim društvom.

Virusi imaju izrazito velik utjecaj na različite vrste organizama i različite ekosisteme. Istraživanja virusa dovela su do razumijevanja uzroka mnogih bolesti te su omogućila značajno smanjenje njihove pojavnosti, a u nekim slučajevima i potpune eradikacije teških bolesti ljudi, životinja i biljaka. Usprkos intenzivnim istraživanjima i naporima na njihovom suzbijanju, virusi još uvijek uzrokuju veliki broj teških oboljenja te nanose velike ekonomske štete dok se u isto vrijeme kroz sve više podataka o njihovom važnom utjecaju na okoliš i evoluciju živog svijeta mijenja paradigma o njihovoj isključivo patogenoj prirodi.

Kolika je važnost da različite virološke subdiscipline budu dobro razvijene, svjedočili smo i tijekom nedavne pandemije uzrokovane s emergentnim virusom SARS-CoV-2. Tada su znanja iz temeljnih istraživanja biologije i genomike virusa te imunološkog odgovora na virusnu infekciju bila ključna za brzi razvoj cjepiva, donošenje epidemioloških i javnozdravstvenih odluka te liječenja oboljelih.  

Istraživanje virusa u Hrvatskoj ima dugu i izrazito uspješnu tradiciju što je i dovelo do međunarodno prepoznatljivih istraživanja virusa na brojnim hrvatskim institucijama. Kako bi se omogućilo lakše umrežavanje virologa te potaknulo povezivanje istraživača s ekspertizom u bazičnim i onih u primijenjenim istraživanjima (medicina, poljoprivreda), odnosno omogućio translacijski, multidisciplinarni i višeinstitucijski pristup istraživanju provedeno je više aktivnosti HMD.  I sada je u tijeku organizacija drugog izdanja međunarodnog simpozija “Power of Viruses“.

Budući da je riječ o interdisciplinarnom međunarodnom skupu, pruža se prilika prikazati dosadašnje spoznaje na području medicinske virologije u RH. S ciljem poticanja sudjelovanja mladih znanstvenika, Organizacijski odbor ponudio više kategorija kotizacija te posebne cijene smještaja za sudionike Simpozija.

Detaljnije informacije o skupu nalaze se na webu: https://hmd-cms.hr/power-of-viruses-2024/