SMJERNICE HDKM

PRIJEDLOG smjernica za uzimanje, obradu i interpretaciju rezultata hemokultura

Preuzmi...

Smjernice za mikrobiološku dijagnostiku infekcija probavnog sustava

Preuzmi...

Smjernice za bakteriološku dijagnostiku infekcija dišnog sustava

Preuzmi...

Smjernice za bakteriološku dijagnostiku infekcija mokraćnog i spolnog sustava

Preuzmi...