16. ožujka 2024. / Drugi Online simpozij “Infekcije središnjeg živčanog sustava”

Online / 16. ožujka 2024.

Organizatori:

Hrvatski liječnički zbor
Hrvatsko društvo za kliničku mikrobiologiju – Virološka sekcija
Hrvatsko društvo za infektivne bolesti
Klinika za infektivne bolesti „Dr Fran Mihaljević“
Hrvatski zavod za javno zdravstvo
Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Hrvatski veterinarski institut
Referentni Centar Ministarstva zdravstva za dijagnostiku i praćenje virusnih zoonoza

Voditelji
Marija Santini, Tatjana Vilibić Čavlek, Marko Kutleša, Ljubo Barbić, Vladimir Savić

Organizacijski odbor
Marija Santini, Tatjana Vilibić Čavlek, Neven Papić, Irena Tabain, Ljubo Barbić, Ljiljana Žmak

Program Simpozija u PDF-u

Kotizacija:

40 EUR za specijaliste

30 EUR za specijalizante i ostale

Kotizacija se uplaćuje na račun HLZ-a IBAN: HR7423600001101214818, poziv na broj 1116

Hrvatska liječnička komora bodovati će Simpozij prema Pravilniku o stručnom usavršavanju.

Prijave:

Gđa. Jasminka Blaha
Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“, Zagreb
Mob +385 91 1871952

Pri prijavi molimo napisati OIB te poslati potvrdu o uplati kotizacije.