8.-9. ožujka 2024 / XI. Hrvatski simpozij o rezistenciji bakterija na antibiotike

XI. HRVATSKI SIMPOZIJ O REZISTENCIJI BAKTERIJA NA ANTIBIOTIKE
s međunarodnim sudjelovanjem

8.-9. ožujka 2024. / March 8 – 9, 2024., Zagreb, Hotel Academia

Organizatori:
Hrvatski liječnički zbor
Sekcija za rezistenciju na antibiotike Hrvatskog društva za kliničku mikrobiologiju
Hrvatsko društvo za infektivne bolesti
Akademija medicinskih znanosti Hrvatske
Interdisciplinarna sekcija za kontrolu rezistencije na antibiotike (ISKRA) Ministarstva zdravstva
Referentni centar za praćenje rezistencije bakterija na antibiotike Ministarstva zdravstva

Više informacija o Simpoziju i Program…