Natječaj: Za dodjelu sredstava za registraciju na 34. ECCMID, Barcelona, Španjolska, 27.-30. travanj 2024.

  1. Dodjela pet kotizacija za ranu registraciju (309 Eura) članovima ESCMID-a koji su poslali sažetak u zadanom roku. Kod prijave je neophodno priložiti potvrdu o plaćenim članarinama HLZ-a i HDKM-a za 2023. te potvrdu o uplaćenoj članarini za ESCMID za 2024., dok je uz sažetak potrebno i priložiti potvrdu organizatora Kongresa o primitku sažetka.
  2. Dodjela pet kotizacija za ranu registraciju (249 Eura) za specijalizante kliničke mikrobiologije do 35 godina starosti koji ne moraju biti članovi ESCMID-a. Kod prijave je neophodno priložiti potvrdu o plaćenoj članarini (HLZ i HDKM za 2023.) i kopiju dokumenta iz kojeg je vidljivo da je član <36 godina.

Prijave se dostavljaju putem e-maila na adrese: vesna.suskovic@mef.hr, a zaprimaju se do 8. veljače 2024. Odabranima iz prve kategorije (na temelju kvalitete poslanog sažetka), te iz druge kategorije (temeljem redoslijeda stizanja prijava) izvršiti će se uplata za rane kotizacije do 14.veljače 2024.
Član kojem se dodjeljuju sredstva za kotizaciju za ECCMID 2024 moći će odabrati želi li on line ili hibridnu registraciju.


Rezultati natječaja za dodjelu sredstava za registraciju na 34. ECCMID, Barcelona, Španjolska, 27.-30. travanj 2024.

Sredstva za ranu kotizaciju dodijeljena su svim članovima HDKM-a koji su se prijavili na natječaj sukladno propozicijama natječaja. U kategoriji 1 su u roku pristigle samo dvije prijave, pa je ostatak sredstava iz te kategorije prenamijenjen za kategoriju 2 za koju je iskazan veći interes.

  1. Dvije rane kotizacije (309 Eura) dodijeljene su:doc. dr. sc. Aniti Novak, dr.med. i doc. dr. sc. Merici Carev, dr med.
  2. Deset ranih kotizacija (249 Eura) za specijalizante do 35 godina starosti dodijeljeno je Tajani Vujnović, dr. med., Luciji Vlahek, dr. med., Toniju Došenoviću , dr. med., Luciji Kanižaj, dr. med., Danki Jovetić , dr. med., Ani Lončar, dr. med., Filipu Stevanovskom, dr. med., Martini Vidović, dr. med., Marijanu Orloviću , dr. med. i Ani Simel Plemeniti, dr. med.

Svim dobitnicima želimo koristan i uspješan kongres.