Odluka br. 8. Obavijest o osnovanoj/reaktiviranoj sekciji pri HD za kliničku mikrobiologiju – Sekcija mladih i Sekcija za prevenciju i kontrolu infekcija povezanih sa zdravstvenom skrbi

Odluka u PDF formatu…