Natječaj: Za dodjelu sredstava za registraciju na 33. ECCMID, Copenhagen, Danska, 15.-18. travanj 2023.

  1. Dodjela pet kotizacija za ranu registraciju (309 Eura) članovima ESCMID-a koji su poslali sažetak u zadanom roku.
    Kod prijave je neophodno priložiti potvrdu o plaćenim članarinama HLZ-a i HDKM-a za 2022. te potvrdu o uplaćenoj članarini za ESCMID za 2023., dok je uz sažetak potrebno i priložiti potvrdu organizatora Kongresa o primitku sažetka.
  2. Dodjela pet kotizacija za ranu registraciju (249 Eura) za specijalizante kliničke mikrobiologije do 35 godina starosti koji ne moraju biti članovi ESCMID-a.
    Kod prijave je neophodno priložiti potvrdu o plaćenoj članarini (HLZ i HDKM za 2022.) i kopiju dokumenta iz kojeg je vidljivo da je član <36 godina.

Prijave se dostavljaju putem E-maila na adrese: vesna.suskovic@mef.hr te jasmina.vranes@stampar.hr, a zaprimaju se do 21. siječnja 2023. Odabranima iz prve kategorije (na temelju kvalitete poslanog sažetka), te iz druge kategorije (temeljem redoslijeda stizanja prijava) izvršiti će se uplata za rane kotizacije do 08.veljače 2023.
Član kojem se dodjeljuju sredstva za kotizaciju za ECCMID 2023 moći će odabrati želi li on line ili hibridnu registraciju


Rezultati natječaja za dodjelu sredstava za registraciju na 33. ECCMID, 15.-18. travanj 2023., Copenhagen, Danska.

Sredstva za ranu kotizaciju dodijeljena su svim članovima HDKM-a koji su se prijavili na natječaj sukladno propozicijama natječaja. Sredstva za registraciju koja omogućuju participaciju u radu Kongresa (on line ili kontaktno, prema odabiru) dobili su: prof. dr. sc. Nataša Beader, dr. med., prof. dr. sc. Branka Bedenić, dr. med., Marina Radić Skelin, dr. med., Tea Škrobo, dr. med., Kristina Franjić, dr. med., Antonio Perinčić, dr. med., Josip Bago, dr. med., Lucija Vlahek, dr. med., Tajana Vujnović, dr. med. i Ivana Majdandžić, dr. med.
Svim dobitnicima želimo koristan i uspješan kongres.