20.-23. listopada 2022. / CROCMID2022

13. HRVATSKI KONGRES KLINIČKE MIKROBIOLOGIJE
HRVATSKOG DRUŠTVA ZA KLINIČKU MIKROBIOLOGIJU HLZ-a

10. HRVATSKI KONGRES O INFEKTIVNIM BOLESTIMA
HRVATSKOG DRUŠTVA ZA INFEKTIVNE BOLESTI HLZ-a

20. – 23. listopada 2022

Više informacija o kongresu: www.crocmid2022.com