27. svibanj 2022. / Infekcije u putnika: Epidemiologija, klinička slika, dijagnostika, terapija i prevencija

Zagreb, Hotel Dubrovnik, 27. svibanj 2022.

Više informacija o Simpoziju…


Natječaj: Za dodjelu sredstava za registraciju na simpozij “Infekcije u putnika: epidemiologija, klinička slika, dijagnostika, terapija i prevencija”, Zagreb, 27. svibanj 2022., – za mlade članove društva

Dodjela 10 kotizacija (750 HRK) članovima HDKM u statusu specijalizanta.

Prijave se zaprimaju do 8. svibnja 2022., odnosno do popunjenja broja po redoslijedu zaprimanja, a šalju se na administrativnu tajnicu HDKM na e-mail adresu: vesna.suskovic@mef.hr.

U prijavi je neophodno priložiti potvrde o plaćenim članarinama HLZ-a i HDKM-a za 2022. godinu, te presliku rješenja o specijalizaciji.


Rezultati natječaja za dodjelu sredstava za registraciju na simpozij “Infekcije u putnika: epidemiologija, klinička slika, dijagnostika, terapija i prevencija”, Zagreb, 27. svibanj 2022., – za mlade članove društva.

Sredstva za kotizaciju dodijeljena su specijalizantima članovima HDKM-a koji su se prijavili na natječaj sukladno propozicijama objavljenim na web stranici dana 25. siječnja 2022. i nakon poziva upućenog članovima društva putem elektronske pošte. Sredstva za registraciju koja omogućuje participiranje u radu Simpozija u iznosu od 750 HRK dobili su prema redoslijedu pristizanja prijava slijedeći specijalizanti kliničke mikrobiologije: Sara Kibel, Ana Marija Škoda, Lucija Vlahek, Marijan Orlović, Tajana Vujnović, Kristina Franjić, Maja Bogdanić, Tea Škrobo, Hrvojka Janković i Zrinka Todorić .

Obzirom na veliki interes, te da je učlanjeno još pet novih mladih članova u HDKM, organizatori simpozija su dodatno odlučili osloboditi plaćanja kotizacije tri mlada člana HDKM, pa tako u radu skupa bez plaćanja kotizacije mogu sudjelovati još i Maja Židov Megla, Danka Jovetić i Danijela Jurič.

Zahvaljujemo na interesu, čestitamo dobitnicima i želimo našim novim mladim članovima uspješnu i aktivnu participaciju u radu HDKM-a.