1.-2. travnja 2022. / Online simpozij “Infekcije središnjeg živčanog sustava”

Online / 1. i 2. travnja 2022.

Organizatori:
Hrvatski liječnički zbor
Hrvatsko društvo za kliničku mikrobiologiju – Virološka sekcija
Hrvatsko društvo za infektivne bolesti

Suorganizatori:
Hrvatski zavod za javno zdravstvo
Klinika za infektivne bolesti „Dr Fran Mihaljević“
Referentni centar Ministarstva zdravstva za dijagnostiku i praćenje virusnih zoonoza
Referentni centar Ministarstva zdravstva za virološku dijagnostiku infekcija dišnog i probavnog sustava

Voditelji
Marija Santini, Tatjana Vilibić Čavlek, Neven Papić, Irena Tabain

Organizacijski odbor
Marija Santini, Tatjana Vilibić Čavlek, Neven Papić, Irena Tabain, Ljubo Barbić, Ljiljana Žmak

Program Simpozija u PDF-u

Kotizacija:

za specijaliste – 400 kuna
za specijalizante – 200 kuna
ostali – 200 kuna
studenti – oslobođeni kotizacije

Uplaćuje se isključivo na račun: Hrvatski liječnički zbor, IBAN HR 7423600001101214818; Poziv na broj: 268-1116
Prijaviti se obvezno uz naznaku OIB-a radi on-line upisa bodova u Hrvatsku liječničku komoru.
Po primitku prijave i uplate dobiti ćete link za registraciju na ZOOM webinar.
Prijave na e-mail: jblaha@bfm.hr

Za sve obavijesti:

Gđa. Jasminka Blaha
Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“, Zagreb
Mob +385 91 1871952