Natječaj: Za dodjelu sredstava za registraciju na 32. ECCMID, Lisabon, Portugal, 23-26. travanj 2022.

1. Dodjela pet kotizacija za ranu registraciju (309 Eura) članovima ESCMID-a koji su poslali sažetak u zadanom roku.

Kod prijave je neophodno priložiti potvrdu o plaćenim članarinama HLZ-a i HDKM-a za 2021. te potvrdu o uplaćenoj članarini za ESCMID za 2022., dok je uz sažetak potrebno i priložiti potvrdu organizatora Kongresa o primitku sažetka.

2. Dodjela pet kotizacija za ranu registraciju (249 Eura) za specijalizante kliničke mikrobiologije do 35 godina starosti koji ne moraju biti članovi ESCMID-a.

Kod prijave je neophodno priložiti potvrdu o plaćenoj članarini (HLZ i HDKM za 2021.) i kopiju dokumenta iz kojeg je vidljivo da je član <36 godina.

Prijave se dostavljaju putem E-maila na adrese: vesna.suskovic@mef.hr te jasmina.vranes@stampar.hr, a zaprimaju se do 30. siječnja 2022. Odabranima iz prve kategorije (na temelju kvalitete poslanog sažetka), te iz druge kategorije (temeljem redoslijeda stizanja prijava) izvršiti će se uplata za rane kotizacije do 02.veljače 2022.

Član kojem se dodjeljuju sredstva za kotizaciju za ECCMID 2022 moći će odabrati želi li on line ili hibridnu registraciju.


Rezultati natječaja za dodjelu sredstava za registraciju na 32. ECCMID, 23.-26. travanj 2022., Lisabon, Portugal Sredstva za ranu kotizaciju dodijeljena su svim članovima HDKM-a koji su se prijavili na natječaj sukladno propozicijama objavljenim na web stranici dana 23. siječnja 2022.. i nakon poziva upućenog članovima društva putem elektronske pošte.

Sredstva za registraciju koja omogućuje participiranje u radu Kongresa dobili su: izv. prof. dr. sc. Mario Sviben, izv. prof. dr. sc. Nataša Beader, doc. dr. sc. Anita Novak, doc. dr. sc. Merica Carev, dr. Dinko Paulić, dr. Lucija Vlahek, dr. Marijan Orlović, dr. Sara Kibel i dr. Ana Marija Škoda.

Čestitamo dobitnicima i želimo im uspješan i koristan kongres.