13. studenoga 2021. / COVID-19: dvije godine poslije

Online Simpozij

COVID-19: dvije godine poslije

Subota, 13. studenoga 2021.

Voditelji:
Tatjana Vilibić Čavlek, Marija Santini, Irena Tabain, Vladimir Stevanović

Organizatori:
Hrvatski liječnički zbor
Hrvatsko društvo za kliničku mikrobiologiju
Hrvatsko društvo za infektivne bolesti

Suorganizatori:
Hrvatski zavod za javno zdravstvo
Referentni centar Ministarstva zdravstva za virološku dijagnostiku infekcija dišnog sustava
Referentni centar Ministarstva zdravstva za dijagnostiku i praćenje virusnih zoonoza
Klinika za infektivne bolesti „Dr Fran Mihaljević“, Zagreb
Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Hrvatsko društvo za biosigurnost i biozaštitu HLZ

Program

08.45 – 09.00 Registracija i otvaranje simpozija

Epidemiologija COVID-19
Moderator: Arjana Tambić Andrašević
09.00 – 09.15 Epidemiološke značajke COVID-19 na području Hrvatske (Tatjana Nemeth Blažić)
09.15 – 09.30 COVID-19: seroepidemiološke studije u različitim populacijskim skupinama (Tatjana Vilibić Čavlek)
09.30 – 09.45 Genska raznolikost SARS-CoV-2 na području Hrvatske (Ivana Ferenčak)
09.45 – 10.00 Cijepljenje protiv COVID-19 (Bernard Kaić)
10.00 – 10.15 Protutijela anti-SARS-CoV-2 IgG nakon cijepljenja protiv COVID-19 (Oktavija Đaković Rode)
10.15 – 10.30 Rasprava
10.30 – 10.45 Stanka

Klinička slika, dijagnostika i terapija COVID-19
Moderator: Marija Santini
10.45 – 11.00 Nove i stare strategije u borbi protiv COVID-19 (Alemka Markotić)
11.00 – 11.15 Klinička prezentacija COVID-19 (Ivan Puljiz)
11.15 – 11.30 Liječenje oboljelih od COVID-19 u hospitalnim uvjetima (Neven Papić)
11.30 – 11.45 Epidemiološko i kliničko značenje određivanja Ct vrijednosti RT-PCR testa na SARS-CoV-2 (Jasmina Vraneš)
11.45 – 12.00 Dijagnostika COVID-19: koje testove odabrati? (Irena Tabain)
12.00 – 12.15 Dijagnostika COVID-19: iskustva Klinike za infektivne bolesti „Dr Fran Mihaljević“ (Ivan Christian Kurolt)
12.15 – 12.30 Rasprava
12.30 – 12.45 Stanka

SARS-CoV-2 u kontekstu „Jednog zdravlja“
Moderator: Ljubo Barbić
12.45 – 13.00 Epidemiologija SARS-CoV-2 infekcije u kućnih ljubimaca (Vladimir Stevanović)
13.00 – 13.15 Istraživanje prisutnosti SARS-CoV-2 u divljih životinja (Lorena Jemeršić)
13.15 – 13.30 Praćenje SARS-CoV-2 u neobrađenoj i obrađenoj otpadnoj vodi u gradu Zagrebu – trendovi i potrebe (Magdalena Ujević Bošnjak)
13.30 – 13.45 SARS-CoV-2 na neživim površinama u kućanstvima COVID-19 pozitivnih osoba (Pavle Jeličić/Diana Brlek-Gorski)
13.45 – 14.00 Edukacija od najranije dobi – Pilot projekt: Biosigurnost i biozaštita u osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj (Ljiljana Žmak)
14.00 – 14.15 Rasprava
14.15 – 15.00 Zaključci. Zatvaranje simpozija

Informacije o simpoziju

Kotizacija:
– za specijaliste – 300 kuna
– za specijalizante – 200 kuna
– ostali – 200 kuna
– studenti – oslobođeni kotizacije

Uplaćuje se isključivo na račun:
Hrvatski liječnički zbor, IBAN HR 7423600001101214818;
poziv na broj: 268-1115
Prijaviti se obvezno uz naznaku JMBG-a radi on-line upisa bodova u Hrvatsku liječničku komoru i Hrvatsku veterinarsku komoru.

Prijave:
E-mail: jblaha@bfm.hr

Za sve obavijesti:
Gđa. Jasminka Blaha
Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“, Zagreb
Mob +385 91 1871952

PDF letak