17. rujan 2021. / TORCH i druge infekcije u trudnica i djece: epidemiologija, klinička slika, dijagnostika, terapija i prevencija

Zagreb, 17. rujan 2021.

Program i prijave…

Organizatori:

 • Hrvatski liječnički zbor
 • Hrvatsko društvo za kliničku mikrobiologiju
 • Hrvatsko društvo za infektivne bolesti
 • Hrvatsko pedijatrijsko društvo
 • Hrvatsko društvo za ginekologiju i opstetriciju
 • Hrvatsko društvo za kemoterapiju
 • Hrvatsko dermatovenerološko društvo
 • Hrvatsko društvo za spolno prenosive bolesti
 • Referentni centar za dermatološku mikologiju i parasitologiju MZRH
 • Referentni centar za dijagnostiku spolno-prenosivih infekcija MZRH
 • Klinika za infektivne bolesti „Dr. FranMihaljević“
 • Nastavni zavod za javno zdravstvo„Dr. Andrija Štampar“
 • Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Knjiga sažetaka: