20.-21. svibnja 2021. / X. Hrvatski simpozij o rezistenciji bakterija na antibiotike

20.-21. svibnja 2021.

Hrvatski liječnički zbor
Hrvatsko društvo za kliničku mikrobiologiju
Hrvatsko društvo za infektivne bolesti
Referentni centar za praćenje rezistencije bakterija na antibiotike Ministarstva zdravstva
Akademija medicinskih znanosti Hrvatske
Interdisciplinarna sekcija za kontrolu rezistencije na antibiotike (ISKRA) Ministarstva zdravstva

organiziraju

X. HRVATSKI SIMPOZIJ O REZISTENCIJI BAKTERIJA NA ANTIBIOTIKE

s međunarodnim sudjelovanjem

pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske


Poštovane kolegice i kolege,

U listopadu davne 1994.g. održan je u Zagrebu Prvi hrvatski simpozij o rezistenciji bakterija na antibiotike. Skoro tri desetljeća poslije, možemo s ponosom reći da je zanimanje hrvatskih stručnjaka za ovu problematiku sve ove godine bilo izuzetno i da smo tijekom svih ovih godina intenzivno pratili situaciju s kretanjem rezistencije u Hrvatskoj i svijetu, a na simpozijima koji su se redovito održavali svake tri godine živo smo diskutirali o uočenim pojavama i izmjenjivali iskustva među sobom, ali i s uvaženim i dragim gostima iz inozemstva. Iako je tema rezistencije na antibiotike sve češće prisutna na mnogim našim sastancima, ovaj Simpozij, ipak, ostaje centralni događaj za dublje sagledavanje situacije u Hrvatskoj i svijetu, za kreiranje strategija za daljnju borbu protiv širenja rezistencije i povezivanje u tim nastojanjima raznih struka u zdravstvu, ali i stručnjaka koji se rezistencijom bave iz perspektive veterinarske medicine i očuvanja okoliša. Hvala svima koji su do sada sudjelovali u ovim simpozijima i nadamo se da ćemo dobrim predavanjima i živim diskusijama obilježiti i ovaj jubilarni, Deseti hrvatski simpozij o rezistenciji bakterija na antibiotike.

Voljeli bismo da sve sudionike Simpozija možemo dočekati i ugostiti uživo u Zagrebu, ali ovog puta, morat ćemo iskoristiti prednosti koje pružaju virtualni sastanci. Nadamo se da će upravo to mnogim zainteresiranima omogućiti lakše uključivanje u rad Simpozija te se kao i do sada veselimo izmjeni iskustava i druženju.

Prof. dr. sc. Arjana Tambić Andrašević, dr.med., FESCMID
Predsjednica Organizacijskog odbora


PROGRAM

Preuzmi program u PDF-u (HRV/ENG)

Četvrtak – 20. svibnja

12.00 Otvaranje Simpozija / Welcome and Introduction

12.10 SEKCIJA 1 – Globalni problem rezistencije na antibiotike / Global problem of antibiotic resistance
Voditelji / Chairpersons: B. Hunjak; I. Kosalec

12.10 A. Tambić Andrašević
Globalna borba protiv rezistencije / Global combat against resistance

12.30 M. Payerl Pal
Struktura upotrijebljenih antibiotika u Hrvatskoj – „Access, Watch, Reserve“ antibiotici / Structure of antibiotic use in Croatia – „Access, Watch, Reserve“ antibiotics

12.50 G. Kompes
Rezistencija na antibiotike u veterini / Antibiotic resistance in veterinary medicine

13.10 J. Hrenović
Rezervoar gena za rezistenciju u okolišu / Resistance genes reservoir in the environment

13.30 Panel diskusija / Panel discussion

13.55 Pauza / Break

14.10 SEKCIJA 2 – Problem rezistencije na antibiotike u izvanbolničkoj populaciji / Problem of antimicrobial resistance in outpatient setting
Voditelji / Chairpersons: Lj. Betica; M. Payerl Pal

14.10 H. Tiljak
Navike propisivanja antibiotika u primarnoj zdravstvenoj zaštiti / Antibiotic prescribing habits in primary care

14.30 N. Papić
Izvanbolničke bakterijske infekcije u posebnim populacijama bolesnika / Community acquired infections in 9special patient populations – (sponzor Pfizer)

14.50 A. Tambić Andrašević
Utjecaj rezistencije na terapiju respiratornih infekcija / Impact of antibiotic resistance on respiratory tract infections therapy

15.10 E. Sušić
Infekcije mokraćnih puteva, najčešća opravdana indikacija za primjenu antibiotika u odraslih / Urinary tract infections, the most common indication for justified antibiotic use

15.30 I. Pristaš
Prevencijom infekcija i biljnim lijekovima do očuvanja djelotvornosti antibiotika / Preserving antibiotics by preventing infections and using herbal remedies – (sponzor Oktal Pharma)

15.50 Panel diskusija / Panel discussion

16.15 Pauza / Break

16.30 M. Bartoletti
Syndromic Testing – A new paradigm in the management of pneumonia and bloodstream infections / Sindromsko testiranje – nova paradigma u liječenju upale pluća i infekcija krvotoka – (sponzor BioMerieux)
Panelisti / Panelists: M. Abram; M. Santini

17.10 Pauza
Break

17.30 Raising concern of antimicrobial resistance – The Time is Now / Podizanje svijesti o antimikrobnoj rezistenciji – Sad je vrijeme – (sponzor MSD)
Panelisti / Panelists: M. Bassetti; Z. Bošnjak; M. Payerl Pal; A. Tambić Andrašević

Petak, 21. svibnja

09.00 SEKCIJA 1 – Infekcije uzrokovane multiplorezistentnim gram-negativnim bakterijama / Infections caused by multidrug-resistant gramnegative bacteria
Voditelji / Chairpersons: K. Dobrović; E. Sušić

9.00 I. Butić
Karbapenemaza producirajuće enterobakterije (KPE) u doba epidemije COVID-19 – izazov u liječenju / Carbapenemase producing Enterobacterales (CPE) in the era of COVID-19 epidemic – treatment challanges – (sponzor Pfizer)

9.20 M. Tonkić
KPC K. pneumoniae – izazovi jedne istinske superbakterije / KPC K. pneumoniae – challanges of one true superbug – (sponzor Pfizer)

9.40 M. Jelić
Molekularna epidemiologija A. baumannii u doba epidemije COVID-19 / Molecular epidemiology of A. baumannii in the era of COVID-19 epidemic

10.00 I. Goić Barišić
Endemičnost prisutnih oksacilinaza i sposobnost preživljavanja kliničkih izolata A. baumannii / Endemicity of present oxacillinases and survival of clinical isolases of A. baumannii

10.20 M. Santini
Liječenje infekcija uzrokovanih A. baumannii / Treatment of A. baumannii infections

10.40 Panel diskusija / Panel discussion

11.00 Pauza / Break

11.15 SEKCIJA 2 – AmReSu projekt / AmReSu project
Voditelji / Chairpersons; M. Jelić; A. Tambić Andrašević

11.15 S. Malahotra
The role of WGS in strengthening AMR surveillance capacity / Uloga WGS u jačanju mogućnosti praćenja antimikrobne rezistencije

11.45 B. Xavier
Applications of WGS in clinical microbiology laboratories / Primjena WGS u laboratorijima kliničke mikrobiologije

12.15 Pauza / Break

12.30 SEKCIJA 3 – Kontrola infekcija u bolničkoj sredini / Infection control in a hospital setting
Voditelji / Chairpersons: R. Čivljak; I. Butić

12.30 S. Zember
Kontrola širenja COVID-19 u bolničkoj sredini / Control of COVID-19 in a hospital setting

12.50 A. Budimir
Kontrola širenja bakterijskih infekcija u doba pandemije COVID-19 / Control of bacterial infections during the COVID-19 pandemic

13.10 D. Drenjančević
Detekcija i kontrola širenja C. difficile infekcija / Detection and control of C. difficile infections

13.30 N. Andrijašević
Brza mikrobiološka dijagnostika u svrhu sprječavanja širenja rezistencije / Preventing antibiotic resistance using rapid microbiological testing – (sponzor Biomax)

13.50 A. Gverić Grginić
Prijeoperacijsko pranje u funkciji smanjenja potrošnje antibiotika / Preoperative washing as a means of reducing antibiotic consumption – (sponzor Oktal Pharma)

14.10 Panel diskusija / Panel discussion

14.30 Pauza / Break

14.45 SEKCIJA 4 – Specifični mikroorganizmi u posebnim populacijama pacijenata / Specific microorganisms in specific patient populations
Voditelji / Chairpersons: S. Bukovski; M. Ladavac

14.45 I. Mareković
Multiplorezistentne bakterije i transplantacija / Multidrug-resistant bacteria and transplantation

15.05 S. Pleško
Epidemiologija kandidemija i osjetljivost na antifungike – prvi hrvatski podaci / Epidemiology of candidemia and susceptibility to antifungal drugs – the first Croatian data

15.25 Lj. Žmak
Utjecaj COVID-19 pandemije na rezistenciju tuberkuloze u Hrvatskoj / Impact of COVID-19 pandemic on tuberculosis drug resistance in Croatia

15.45 B. Hunjak
Ubrzani raznoj višestruke otpornosti na antibiotike kroz primjer otpornosti u gonokoka / Accelerated development of multiple antibiotic resistance through example of resistance in gonococci

16.05 Panel diskusija / Panel discussion

16.25 Pauza / Break

16.40 SEKCIJA 5 – Upravljanje antimikrobnom terapijom (AMS) / Antimicrobial Stewardship (AMS)
Voditelji / Chairpersons: M. Abram; V. Mađarić

16.40 J. Schouten
Organization and activities of an A-team / Organizacija i aktivnosti A-tima

17.00 N. Pandak
Uloga infektologa u A-timu / The role of an ID specialist in an A-team

17.20 V. Zujić Atalić
Uloga kliničkog mikrobiologa u A-timu / The role of a CM specialist in an A-team

17.40 I. Pristaš
Trajanje antibiotske terapije: Koliko dugo je dovoljno dugo? / Duration of antibiotic therapy: How long is long enough?

18.00 V. Krajinović
AMS u doba COVID-19 pandemije / AMS in the era of COVID-19 pandemic

18.20 Panel diskusija / Panel discussion

18.40 Zatvaranje simpozija / Closing remarks
A. Tambić Andrašević


ORGANIZACIJSKI ODBOR

Predsjednica: Arjana Tambić Andrašević

Tajnica: Marina Payerl Pal

Članovi: Maja Abram, Iva Butić, Ivana Mareković, Marija Santini, Edita Sušić

Znanstveni odbor: Bruno Baršić, Ljiljana Betica-Radić, Suzana Bukovski, Maja Jakševac Mikša, Vera Katalinić Janković, Ivan Kosalec, Alemka Markotić, Dunja Skoko, Tera Tambić


OPĆE INFORMACIJE

Mjesto održavanja
virtualno

Kotizacija
Redovna kotizacija: 900,00 kn
Specijalizanti: 600,00 kn

(U cijenu kotizacije je uključen PDV)

Službeni jezik:
hrvatski i engleski

Potvrdnice: Hrvatska liječnička komora bodovat će skup prema Pravilniku o stručnom usavršavanju.

Za sve obavijesti:
Gđa. Jasminka Blaha
Klinika za infektivne bolesti, Mirogojska 8, 10000 Zagreb
Mob. 091 1871952
e-mail: jblaha@bfm.hr

Registracija:
Goran Petrović
Bizz putovanja d.o.o.
Mob. 099 4987333
E-mail: goran@bizztravel.biz


SPONZORI