5. svibnja 2021. / Webinar u povodu obilježavanja međunarodnog dana higijene ruku – Deseti Hrvatski Simpozij o infekcijama povezanima sa zdravstvenom skrbi

5. 5. 2021.

HRVATSKI LIJEČNIČKI ZBOR, HRVATSKO DRUŠTVO ZA KLINIČKU MIKROBIOLOGIJU
KLINIČKI ZAVOD ZA KLINIČKU I MOLEKULARNU MIKROBIOLOGIJU KBC ZAGREB
REFERENTNI CENTAR ZA BOLNIČKE INFEKCIJE MZRH
organiziraju webinar u povodu obilježavanja međunarodnog dana higijene ruku

DESETI HRVATSKI SIMPOZIJ O INFEKCIJAMA POVEZANIMA SA ZDRAVSTVENOM SKRBI


Program webinara


Sudjelovanje na webinaru će biti bodovano od strane Hrvatske liječničke komore i Hrvatske komore medicinskih sestara.

Sudjelovanje je besplatno.

Prijave na e-mail: jblaha@bfm.hr


Virtualni izložbeni prostor:

Sponzori: