11. lipnja 2019. / Stručni sastanak Društva i sastanak Upravnog Odbora Društva

Sastanak Upravnog odbora 
11. lipnja 2019. u 11 sati
Zavod za kliničku mikrobiologiju (zgrada CDL, 2. kat), Klinika za infektivne bolesti „Dr Fran Mihaljević“ u Zagrebu
Poziv…

Stručni sastanak Društva 
11. lipnja 2019. g. u 13 sati
Velika predavaonica Klinike za infektivne bolesti „Dr Fran Mihaljević“, Zagreb
Poziv…