17. svibnja 2019. / Laboratorijska dijagnostika i liječenje gljivičnih infekcija

Zagreb, 17.svibanj 2019.

Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Rockefellerova 2, Zagreb, Hrvatska

Poštovane kolegice, poštovani kolege,

gljive mogu uzrokovati infekcije kože i kožnih adneksa (dermatomikoze) te jednog ili više unutarnjih organa (sustavne i diseminirane mikoze). Posebno učestalo, s povećanim morbiditetom i mortalitetom, obolijevaju imunokompromitirani bolesnici. Velik broj vrsta plijesni i kvasaca mogu uzrokovati ove infekcije, ali najčešći uzročnici su vrste iz rodova Trichophyton, Microsporum, Epidermophyton, Aspergillus, Rhizopus, Candida i Cryptococcus. Dijagnostika gljivičnih infekcija je složena i otežana posebnostima gljivičnih vrsta, ali i specifičnostima samih imunokompromitiranih bolesnika. Stoga dijagnostika ovih infekcija zahtijeva interdisciplinaran rad kliničara, mikrobiologa, radiologa i patologa.
U radionici je naglasak stavljen na mikološku dijagnostiku (standardne metode – kultivaciju i fenotipsku identifikaciju te nekultivacijske metode – imunodijagnostičke, molekularne i spektrometrijske), mogućnosti antifungalne profilakse i liječenja gljivičnih infekcija te upoznavanje s aktualnim promjenama u epidemiologiji rezistentnih uzročnika gljivičnih infekcija u Hrvatskoj i svijetu.
Svrha ove radionice trajnog usavršavanja je da polaznici obnove i steknu nova znanja iz epidemiologije mikoza, razumiju prednosti i ograničenja pojedinih metoda mikološke dijagnostike te nadograde znanja iz profilakse i liječenja gljivičnih infekcija. Radionica stavlja naglasak na praktičan, individualan rad ili rad polaznika u malim grupama koordiniran voditeljima i predavačima.
Uz redovan program koji obuhvaća predavanja i vježbe, svima koji to žele omogućili smo i aktivno sudjelovanje na simpoziju te stoga pozivamo sve koji su zainteresirani na prezentaciju postera iz područja tema skupa. Odabrani posteri dobiti će mogućnost kratke, usmene 5 minutne prezentacije u poster sekciji programa, a polaznici bodove HLK za aktivno sudjelovanje.
Veselimo se Vašem dolasku. Vjerujemo da će nam svima ova radionica biti stručno korisna, no isto tako smatramo vrlo bitnom i mogućnost izravne komunikacije, razmjene misli i druženje u kolegijalnom i srdačnom okruženju.

Veselimo se Vašem dolasku!

Voditelji radionice

Letak i program…