9.-10. svibnja 2019. / IX. tečaj o testiranju osjetljivosti bakterija na antibiotike

Zagreb, 09. – 10. svibnja 2019.
Dvorana KRAŠPoštovane kolegice i kolege,

U sklopu rada Odbora za praćenje rezistencije na antibiotike standardizacija testiranja osjetljivosti na antibiotike je uvijek zauzimala istaknuto mjesto i bila prepoznata od članova Odbora kao osnovni preduvjet za postizanje komparabilnih rezultata, ali i kao osnova dobre laboratorijske i kliničke prakse. Tako smo još 1997.g. svi zajedno prihvatili američke, a od 2011.g. europske standarde kao osnovu testiranja osjetljivosti na antibiotike u hrvatskim laboratorijima. S obzirom da se bakterije stalno prilagođavaju okolišu punom antibiotika i razvijaju nove mehanizme rezistencije potrebna je i kontinuirana adaptacija standarada za testiranje osjetljivosti i interpretaciju rezultata. Povjerenstvo za testiranje osjetljivosti na antibiotike Odbora za praćenje rezistencije redovito obavještava članove Odbora o godišnjim izmjenama u standardima koje propisuje European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST). Svake tri godine postavlja se, međutim, i potreba da se tijekom interaktivnog tečaja detaljnije prokomentiraju osnove ali i poteškoće u testiranju osjetljivosti na antibiotike. Svjedoci smo da je posebno ove godine dosta novih informacija u EUCAST standardima te da sve kompliciranije bakterije zahtijevaju i sve kompliciraniju obradu i interpretaciju nalaza.
Tečaj je prvenstveno namijenjen liječnicima mikrobiolozima te svim laboratorijskim djelatnicima koji su zainteresirani za izradu i interpretaciju antibiograma, no dobrodošli su i kliničari koji žele bolje upoznati pozadinu informacija o osjetljivosti kliničkih izolata koja već odavno nadilazi jednostavnu i isključivu interpretaciju.
Nadamo se kao i uvijek živim diskusijama u prijateljskom okruženju te svim sudionicima tečaja želimo ugodan boravak u gradu Zagrebu.

Prof. dr. sc. Arjana Tambić AndraševićLetak i program…