20. prosinca 2018 / XLV. sastanak Odbora za praćenje rezistencije bakterija na antibiotike u Republici Hrvatskoj

Poštovane kolegice i kolege,
pozivamo Vas na XLV. sastanak Odbora, koji će se održati 20.12.2018 (četvrtak), u 11.00 sati u velikoj predavaoni Klinike za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“, Zagreb, Mirogojska 8
Više…