23. studenoga 2018 / Sastanak Upravnog odbora HDKM

Petak, 23. studenoga 2018. s početkom u 13.00 sati u Zavodu za kliničku mikrobiologiju (zgrada CDL, 2. kat) Klinike za infektivne bolesti
„Dr Fran Mihaljević“ u Zagrebu.

Poziv…