24. studenoga 2017. / Izazovi prevencije i liječenja infekcija u kirurgiji

Mjesto održavanja: dvorana Lj. Čečuk, Edukacijski centar KBC-a Zagreb, Kišpatićeva 12
Vrijeme održavanja: Zagreb, 24. studenoga 2017.
Poziv…