23. studenoga 2017. / Sastanak Upravnog odbora HDKM

Zavod za kliničku mikrobiologiju (zgrada CDL, 2. kat) Klinike za infektivne bolesti „Dr Fran Mihaljević“ u Zagrebu, 23. studenoga 2017. u 12:00
Poziv…