25. studenoga 2016. / Tečaj “Kako organizirati prevenciju i kontrolu infekcija u dravstvenoj i nezdravstvenoj ustanovi”

Zagreb, 25. studenog 2016., dvorana A. Hahn, Zapadni edukacijski centar, KBC-a Zagreb
Letak…