13.-14. ožujka 2015 / VIII Simpozij o rezistenciji na antibiotike

Akademija medicinskih znanosti Hrvatske
Interdisciplinarna sekcija za kontrolu rezistencije na antibiotike (ISKRA) Ministarstva zdravlja
Hrvatski liječnički zbor
Hrvatsko društvo za kliničku mikrobiologiju
Hrvatsko društvo za infektivne bolesti
Referentni centar za praćenje rezistencije bakterija na antibiotike Ministarstva zdravlja
Alliance for Prudent Use of Antibiotics, APUA Croatia

organiziraju

VIII. HRVATSKI SIMPOZIJ O REZISTENCIJI BAKTERIJA NA ANTIBIOTIKE
s međunarodnim sudjelovanjem

Zagreb, 13. – 14. ožujka 2015., Hotel Dubrovnik