24.-27. listopada 2013. / CROCMID2013

10. hrvatski kongres kliničke mikrobiologije 7. hrvatski kongres o infektivnim bolestima 24.-27.10.2013., Rovinj Više…