logo

Smjernice HDKM

PRIJEDLOG Smjernica za uzimanje, obradu i interpretaciju rezultata hemokultura


Preuzmi prijedlog smjernica u PDF-u

Smjernice za mikrobiološku dijagnostiku infekcija probavnog sustava


Preuzmi smjernice u PDF-u


Smjernice za bakteriološku
dijagnostiku infekcija dišnog sustava

Smjerince-dišni sustav
Preuzmi smjernice u PDF-u

Smjernice za bakteriološku dijagnostiku
infekcija mokraćnog i spolnog sustava

Smjerince-dišni sustav
Preuzmi smjernice u PDF-u