logo


Novosti i buduća događanja

hrvatskog društva za kliničku mikrobiologiju

ESCMID eAcademy

Dragi članovi, na slijedećem linku su dostupni ESCMID webinari na temu COVID-19.
Read More