KAMPANJA HIGIJENA RUKU

Plakati korišteni u kampanji