logo

Upravni odbor

hrvatskog društva za kliničku mikrobiologiju
 • Abram Maja
 • Budimir Ana
 • Bukovski Suzana – tajnica
 • Đaković-Rode Oktavija – blagajnica
 • Goić Barišić Ivana
 • Katalinić-Janković Vera – druga dopredsjednica
 • Payer-Pal Marina
 • Sušić Edita – prva dopredsjednica
 • Sviben Mario
 • Šoprek Silvija
 • Tambić Andrašević Arjana – predsjednica
 • Vuković Dubravka