logo

Upravni odbor

hrvatskog društva za kliničku mikrobiologiju
 • Abram Maja

 • Budimir Ana

 • Bukovski Suzana – tajnica

 • Đaković-Rode Oktavija – blagajnica

 • Goić Barišić Ivana

  Specijalist medicinske mikrobiologije s parazitologijom
  Klinički zavod za mikrobiologiju i parazitologiju
  Klinički bolnički centar Split
  Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu
  e-mail: ivanagoicbar@net.hr
  ŽIVOTOPIS
  Ivana Goić Barišić rođena je 1965. godine u Splitu, diplomirala na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1989. godine i radila u primarnoj zdravstvenoj zaštiti na području Splitsko-dalmatinske županije do 1997. godine, kada započinje sa specijalizacijom iz medicinske mikrobiologije i parazitologije za potrebe Kliničkog
  bolničkog centra Split.
  Nakon završene specijalizacije upisuje znanstveni poslijediplomski doktorski studij “Temeljne i kliničke medicinske znanosti“, smjer Klinička medicina, na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Splitu i 2009. godine uspješno brani doktorsku disertaciju pod naslovom.
  Molekularna osnova smanjene osjetljivosti kliničkih izolata vrste Acinetobacter baumannii na karbapeneme.
  Od 2006. godine sudjeluje u nastavi nekoliko predmeta iz područja mikrobiologije, te je 2010. godine izabrana je u znansveno nastavno zvanje docenta na Katedra za medicinsku mikrobiologiju i parazitologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu.
  Nakon desetogodišnjeg specijalističkog iskustva 2011. godine postaje primarijus.
  Član je Hrvatskog liječničkog zbora (od 1989.), Hrvatske liječničke komore (od 1991.), Hrvatskog društva za kliničku mikrobiologiju (od 2001.), Hrvatskog liječničkog sindikata (od 1997.) i European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID) od 1999. godine.
  Ivana Goić Barišić autor je i koator više od trideset indeksiranih radova, više od trideset kongresnih priopćenja, dva poglavlja u nastavnoj literaturi Medicinskih fakulteta, suradnik i istraživač na nekoliko projekata, aktivan sudionik brojnih međunarodnih kongresa i simpozija, kao i poslijediplomskih tečajeva trajne medicinske izobrazbe.
  Voditelj je Laboratorija za dijagnostiku infekcija respiratornog sustava i tuberkuloze u Kliničkom zavodu za mikrobiologiju KBC Split.
  Posebno područje znanstvenog i stručnog interesa je epidemiologija i mikrobiologija infekcija uzrokovanih vrstom Acinetobacter baumannii.
 • Katalinić-Janković Vera – druga dopredsjednica

 • Payer-Pal Marina

 • Sušić Edita – prva dopredsjednica

 • Sviben Mario

 • Šoprek Silvija

 • Tambić Andrašević Arjana – predsjednica

 • Vuković Dubravka