logo

Snimke predavanja – X. simpozij o rezistencijama

Četvrtak – 20. svibnja


12.00 Otvaranje Simpozija / Welcome and Introduction


SEKCIJA 1 – Globalni problem rezistencije na antibiotike / Global problem of antibiotic resistance
Voditelji / Chairpersons: B. Hunjak; I. Kosalec


12.10 A. Tambić Andrašević
Globalna borba protiv rezistencije / Global combat against resistance
SNIMKA


12.30 M. Payerl Pal
Struktura upotrijebljenih antibiotika u Hrvatskoj – „Access, Watch, Reserve“ antibiotici / Structure of antibiotic use in Croatia – „Access, Watch, Reserve“ antibiotics
SNIMKA


12.50 G. Kompes
Rezistencija na antibiotike u veterini / Antibiotic resistance in veterinary medicine
SNIMKA


13.10 J. Hrenović
Rezervoar gena za rezistenciju u okolišu / Resistance genes reservoir in the environment
SNIMKA


13.30 Panel diskusija / Panel discussion


13.55 Pauza / Break


SEKCIJA 2 – Problem rezistencije na antibiotike u izvanbolničkoj populaciji / Problem of antimicrobial resistance in outpatient setting
Voditelji / Chairpersons: Lj. Betica; M. Payerl Pal


14.10 H. Tiljak
Navike propisivanja antibiotika u primarnoj zdravstvenoj zaštiti / Antibiotic prescribing habits in primary care


14.30 N. Papić
Izvanbolničke bakterijske infekcije u posebnim populacijama bolesnika / Community acquired infections in 9special patient populations – (sponzor Pfizer)
SNIMKA


14.50 A. Tambić Andrašević
Utjecaj rezistencije na terapiju respiratornih infekcija / Impact of antibiotic resistance on respiratory tract infections therapy
SNIMKA


15.10 E. Sušić
Infekcije mokraćnih puteva, najčešća opravdana indikacija za primjenu antibiotika u odraslih / Urinary tract infections, the most common indication for justified antibiotic use
SNIMKA


15.30 I. Pristaš
Prevencijom infekcija i biljnim lijekovima do očuvanja djelotvornosti antibiotika / Preserving antibiotics by preventing infections and using herbal remedies – (sponzor Oktal Pharma)
SNIMKA


15.50 Panel diskusija / Panel discussion


16.15 Pauza / Break


16.30 M. Bartoletti
Syndromic Testing – A new paradigm in the management of pneumonia and bloodstream infections / Sindromsko testiranje – nova paradigma u liječenju upale pluća i infekcija krvotoka – (sponzor BioMerieux)
Panelisti / Panelists: M. Abram; M. Santini
SNIMKA


17.10 Pauza
Break


17.30 Raising concern of antimicrobial resistance – The Time is Now / Podizanje svijesti o antimikrobnoj rezistenciji – Sad je vrijeme – (sponzor MSD)
Panelisti / Panelists: M. Bassetti; Z. Bošnjak; M. Payerl Pal; A. Tambić Andrašević
SNIMKA

Petak, 21. svibnja


SEKCIJA 1 – Infekcije uzrokovane multiplorezistentnim gram-negativnim bakterijama / Infections caused by multidrug-resistant gramnegative bacteria
Voditelji / Chairpersons: K. Dobrović; E. Sušić


9.00 I. Butić
Karbapenemaza producirajuće enterobakterije (KPE) u doba epidemije COVID-19 – izazov u liječenju / Carbapenemase producing Enterobacterales (CPE) in the era of COVID-19 epidemic – treatment challanges – (sponzor Pfizer)
SNIMKA


9.20 M. Tonkić
KPC K. pneumoniae – izazovi jedne istinske superbakterije / KPC K. pneumoniae – challanges of one true superbug – (sponzor Pfizer)
SNIMKA


9.40 M. Jelić
Molekularna epidemiologija A. baumannii u doba epidemije COVID-19 / Molecular epidemiology of A. baumannii in the era of COVID-19 epidemic
SNIMKA


10.00 I. Goić Barišić
Endemičnost prisutnih oksacilinaza i sposobnost preživljavanja kliničkih izolata A. baumannii / Endemicity of present oxacillinases and survival of clinical isolases of A. baumannii
SNIMKA


10.20 M. Santini
Liječenje infekcija uzrokovanih A. baumannii / Treatment of A. baumannii infections
SNIMKA


10.40 Panel diskusija / Panel discussion


11.00 Pauza / Break


SEKCIJA 2 – AmReSu projekt / AmReSu project
Voditelji / Chairpersons; M. Jelić; A. Tambić Andrašević


11.15 S. Malahotra
The role of WGS in strengthening AMR surveillance capacity / Uloga WGS u jačanju mogućnosti praćenja antimikrobne rezistencije
SNIMKA


11.45 B. Xavier
Applications of WGS in clinical microbiology laboratories / Primjena WGS u laboratorijima kliničke mikrobiologije
SNIMKA


12.15 Pauza / Break


SEKCIJA 3 – Kontrola infekcija u bolničkoj sredini / Infection control in a hospital setting
Voditelji / Chairpersons: R. Čivljak; I. Butić


12.30 S. Zember
Kontrola širenja COVID-19 u bolničkoj sredini / Control of COVID-19 in a hospital setting
SNIMKA


12.50 A. Budimir
Kontrola širenja bakterijskih infekcija u doba pandemije COVID-19 / Control of bacterial infections during the COVID-19 pandemic
SNIMKA


13.10 D. Drenjančević
Detekcija i kontrola širenja C. difficile infekcija / Detection and control of C. difficile infections
SNIMKA


13.30 N. Andrijašević
Brza mikrobiološka dijagnostika u svrhu sprječavanja širenja rezistencije / Preventing antibiotic resistance using rapid microbiological testing – (sponzor Biomax)
SNIMKA


13.50 A. Gverić Grginić
Prijeoperacijsko pranje u funkciji smanjenja potrošnje antibiotika / Preoperative washing as a means of reducing antibiotic consumption – (sponzor Oktal Pharma)
SNIMKA


14.10 Panel diskusija / Panel discussion


14.30 Pauza / Break


SEKCIJA 4 – Specifični mikroorganizmi u posebnim populacijama pacijenata / Specific microorganisms in specific patient populations
Voditelji / Chairpersons: S. Bukovski; M. Ladavac


14.45 I. Mareković
Multiplorezistentne bakterije i transplantacija / Multidrug-resistant bacteria and transplantation
SNIMKA


15.05 S. Pleško
Epidemiologija kandidemija i osjetljivost na antifungike – prvi hrvatski podaci / Epidemiology of candidemia and susceptibility to antifungal drugs – the first Croatian data
SNIMKA


15.25 Lj. Žmak
Utjecaj COVID-19 pandemije na rezistenciju tuberkuloze u Hrvatskoj / Impact of COVID-19 pandemic on tuberculosis drug resistance in Croatia
SNIMKA


15.45 B. Hunjak
Ubrzani raznoj višestruke otpornosti na antibiotike kroz primjer otpornosti u gonokoka / Accelerated development of multiple antibiotic resistance through example of resistance in gonococci
SNIMKA


16.05 Panel diskusija / Panel discussion


16.25 Pauza / Break


SEKCIJA 5 – Upravljanje antimikrobnom terapijom (AMS) / Antimicrobial Stewardship (AMS)
Voditelji / Chairpersons: M. Abram; V. Mađarić


16.40 J. Schouten
Organization and activities of an A-team / Organizacija i aktivnosti A-tima
SNIMKA


17.00 N. Pandak
Uloga infektologa u A-timu / The role of an ID specialist in an A-team
SNIMKA


17.20 V. Zujić Atalić
Uloga kliničkog mikrobiologa u A-timu / The role of a CM specialist in an A-team
SNIMKA


17.40 I. Pristaš
Trajanje antibiotske terapije: Koliko dugo je dovoljno dugo? / Duration of antibiotic therapy: How long is long enough?
SNIMKA


18.00 V. Krajinović
AMS u doba COVID-19 pandemije / AMS in the era of COVID-19 pandemic
SNIMKA


18.20 Panel diskusija / Panel discussion


18.40 Zatvaranje simpozija / Closing remarks
A. Tambić Andrašević