logo

IX Simpozij o rezistencijama bakterija na antibiotike

Akademija medicinskih znanosti Hrvatske
Interdisciplinarna sekcija za kontrolu rezistencije na antibiotike (ISKRA) Ministarstva zdravlja
Hrvatski liječnički zbor
Hrvatsko društvo za kliničku mikrobiologiju
Hrvatsko društvo za infektivne bolesti
Referentni centar za praćenje rezistencije bakterija na antibiotike Ministarstva zdravstva
Alliance for Prudent Use of Antibiotics, APUA Croatia

organiziraju

IX. HRVATSKI SIMPOZIJ O REZISTENCIJI BAKTERIJA NA ANTIBIOTIKE

s međunarodnim sudjelovanjem

Zagreb, 2. – 3. ožujka 2018., Hotel Dubrovnik

Gore


Uvodna riječ

Poštovane kolegice i kolege,

Nakon dvadeset godina praćenja rezistencije bakterija na antibiotike u Hrvatskoj i deset godina javne kampanje za racionalizacijom uporabe antibiotika u Europi i Hrvatskoj, svijest o mogućem gubitku djelotvornosti antibiotika se podigla, no prostora za racionalizaciju primjene antibiotika ima još uvijek mnogo. Mehanizmi rezistencije na antibiotike u pojedinih bakterijskih vrsta postaju sve složeniji, a oskudica novih antibiotika nas tjera da postojeće antibiotike maksimalno dobro iskoristimo kroz optimalni odabir i doziranje. Sve to nameće potrebu za bržom i preciznijom dijagnostikom te kod sve većeg broja pacijenata intenzivnom suradnjom unutar multidisciplinarnih timova za određivanje antimikrobne terapije.

Na inicijativu Akademije medicinskih znanosti Hrvatske održan je 1994.g. prvi hrvatski simpozij o rezistenciji bakterija na antibiotike, koji se od tada kontinuirano održava svake tri godine. Visoka posjećenost ovih simpozija govori o visoko razvijenoj svijesti hrvatskih stručnjaka o nužnosti konstantnog prilagođavanja primjene antibiotika novonastalim promjenama u sastavu i rezistenciji bakterijskih patogena te želji da se kroz zajedničko druženje i konstruktivne diskusije dođe do zaključaka koji će unaprijediti našu svakodnevnu praksu u liječenju infektivnih bolesti. Kako rezistencija bakterija na antibiotike predstavlja globalni problem bit će nam čast i radost ugostiti istaknute stručnjake iz inozemstva te s njima izmijeniti znanje i iskustva.

Svim sudionicima Simpozija želimo uspješno druženje i ugodan boravak u Zagrebu.

Prof. dr. sc. Arjana Tambić Andrašević
Predsjednica Organizacijskog odbora

Gore


Opće informacije

Mjesto održavanja: Hotel Dubrovnik, Ljudevita Gaja 1, Zagreb

Kotizacija:
Redovna kotizacija: 850,00 Kn
Specijalizanti: 600,00 Kn

Službeni jezik: hrvatski i engleski
Sve prezentacije će biti na engleskom jeziku

Potvrdnice: Hrvatska liječnička komora i Hrvatska ljekarnička komora bodovat će skup prema Pravilniku o stručnom usavršavanju

Gore


Program

Petak, 2. ožujka 2018.

08:00 Registracija
09:00 Svečano otvaranje Simpozija
Voditelji: Lj. Betica, E. Sušić
09:30 A. Tambić Andrašević: Rezistencija na antibiotike – globalni problem u svijetu / Antibiotic resistance – a global worldwide issue
09:50 M. Payerl Pal: Trendovi potrošnje antibiotika u Hrvatskoj / Antibiotic consumption trends in Croatia
10:10 V. Vlahović Palčevski: Indikatori kvalitete propisivanja antibiotika u bolnicama / Hospital antibiotic prescribing quality indicators
10:30 J. Mesarić: Antimikrobna profilaksa kao indikator kvalitete zdravstvene skrbi / Antimicrobial prophylaxis as a healthcare quality indicator
10:50 Lj. Betica, V. Mađarić: Najčešće pogreške u propisivanju antibiotika / Most common mistakes in antibiotic prescribing
11:10 Rasprava
11:30 Odmor za kavu
Voditelji: S. Bukovski, I. Kosalec
12:00 M. Jelić: OXA-48 – pohod na Hrvatsku / OXA-48 – an invasion on Croatia
12:15 I. Goić Barišić: Rezistentni Acinetobacter baumannii – što je novoga / Resistant Acinetobacter baumannii – what’s new?
12:30 J. Hrenović: Prirodno stanište klinički značajnih Acinetobacter baumannii / The natural habitats of clinically important Acinetobacter baumannii
12:45 E. Sušić: Rezistencija uropatogena / Antibiotic resistance in uropathogens
13:00 B. Hunjak: Rezistencija u gonokoka / Antibiotic resistance in gonococci
13:15 Lj. Žmak: Rezistentna tuberkuloza u Hrvatskoj i svijetu / Drug resistance of tuberculosis in Croatia and worldwide
13:30 Rasprava
13:45 Ručak
Voditelji: R. Čivljak, M. Payerl Pal
15:00 E. Presterl: Antimicrobial resistance and infection prevention / Rezistencija na antibiotike i sprječavanje infekcija
15:30 V. Krajinović: Indikacije za hitnu primjenu antibiotika / Indications for urgent antibiotic therapy
15:50 M. Abram: Selektivno izdavanje antibiograma / Selective reporting of sensitivity testing
16:10 I. Mareković: Renesansa starih antibiotika kao rješenje problema multiple rezistencije / Antibiotic renaissance – a solution to multidrug resistance?
16:30 R. Spaventi: Postoji li alternativa antibioticima? / Is there alternative to antibiotics?
16:50 Rasprava


Subota, 3. ožujka 2018.

Voditelji: I. Mareković, N. Papić
09:00 R. Canton: Susceptibility testing versus resistance testing: The EUCAST perspective / Ispitivanje osjetljivosti naspram ispitivanju rezistencije: iz EUCAST perspektive
09:30 G. Kahlmeter: Challanges in sensitivity testing: colistin, betalactams and beyond / Izazovi ispitivanja osjetljivosti: kolistin, beta-laktamski antibiotici i ostalo
10:00 M. Santini: Uporaba antibiotika izvan odobrene indikacije i doze / Off – label use of antibiotics
10:20 J. Škrlin: Primjena antibiotika u kirurgiji / Antibiotic use in surgical practice
10:40 Rasprava
11:00 Odmor za kavu
Voditelji: A. Tambić Andrašević, D. Soldo
11:30 M. Jovančević: Primarna zdravstvena zaštita: kada primijeniti antibiotik u bolesnog djeteta / Primary health care: when to use antibiotics in sick children?
11:50 S. Pal: Antibiotici u dječjoj kirurgiji: teorija i praksa / Antibiotics in pediatric surgery: theory and practice
12:10 A. Budimir: MRSA klonovi u Hrvatskoj / MRSA clones in Croatia
12:30 B. Bedenić: Rezistencija na antibiotike u domovima za umirovljenike / Antibiotic resistance in nursing homes
12:50 N. Rinčić: Racionalna primjena antibiotika u stomatologiji / Rational use of antibiotics in dental medicine
13:10 Rasprava
13:30 Zatvaranje Simpozija
Gore


Organizacijski odbor

Predsjednica: Arjana Tambić Andrašević
Tajnica: Marina Payerl Pal
Članovi: Maja Abram, Ljiljana Betica-Radić, Suzana Bukovski, Maja Jakševac Mikša, Ivana Mareković, Edita Sušić

Gore


Znanstveni odbor

Bruno Baršić, Inge Heim, Gunnar Kahlmeter, Vera Katalinić Janković, Ivan Kosalec, Jasna Lipozenčić, Alemka Markotić, Dunja Skoko-Poljak, Jasenka Škrlin, Tera Tambić

Gore


Registracija

Prijava – PDF
Preuzmi prijavnicu u PDF-u

Prijava – online

  Ime

  Prezime

  Titula

  E-mail

  Ustanova

  OIB ili JMBG

  Kotizacija:
  Redovna kotizacija: 850,00 KnSpecijalizanti: 600,00 Kn

  Podaci za račun