logo

Događanja

Ovdje ćete pronaći aktualna i prošla događanja u organizaciji HDKM

Natječaj za dodjelu sredstava za registraciju na međunarodne kongrese i/ili tečajeve iz područja kliničke mikrobiologije

Dodjeljuje se pet kotizacija članovima HDKM-a u 2023. godini za sudjelovanje na međunarodnim kongresima i /ili radionicama koje se održavaju tijekom 2023. godine. Uvjet za aplikaciju na natječaj je prihvaćena prezentacija rada na međunarodno etabliranom kongresu iz područja kliničke mikrobiologije, i/ili sudjelovanje na međunarodnom tečaju iz područja struke koji organizira renomirano internacionalno društvo ili orga
Read More

Natječaj za dodjelu sredstava za registraciju na simpozij “Suvremene spoznaje o epidemiologiji, kliničkoj slici, laboratorijskoj dijagnostici, terapiji i prevenciji respiratornih infekcija”, Zagreb, 15. svibanj 2023., za mlade članove HDKM-a.

Dodjeljuje se 10 kotizacija mladim članovima društva u statusu specijalizanta za simpozij “Suvremene spoznaje o epidemiologiji, kliničkoj slici, laboratorijskoj dijagnostici, terapiji i prevenciji respiratornih infekcija” koji se održava u Zagrebu, 15. svibnja 2023.. Prijave na natječaj zaprimaju se do 8. svibnja 2023., odnosno do popunjenja mjesta, a šalju se administrativnoj tajnici društva uz presliku
Read More

X. tečaj o testiranju osjetljivosti bakterija na antibiotike – uloga upravljanja dijagnostikom i antimikrobnom terapijom

Hrvatski liječnički zbor, Hrvatsko društvo za kliničku mikrobiologiju, Sekcija za rezistenciju bakterija na antibiotikeKlinika za infektivne bolesti «Dr. F. Mihaljević», Referentni centar Ministarstva zdravstva za praćenje rezistencije bakterija na antibiotikeAkademija medicinskih znanosti Hrvatske, Kolegij za javno zdravstvo, Odbor za praćenje rezistencije bakterija na antibiotikeEnhanced Networking on Antimicrobial
Read More

Simpozij “Suvremene spoznaje o epidemiologiji, kliničkoj slici, laboratorijskoj dijagnostici, terapiji i prevenciji respiratornih infekcija”

Zagreb, 15. svibnja 2022. Organizatori:Hrvatski liječnički zbor:Hrvatsko društvo za kliničku mikrobiologijuHrvatsko društvo za infektivne bolestiHrvatsko epidemiološko društvoHrvatsko društvo obiteljskih doktoraKlinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“Hrvatski zavod za javno zdravstvo Program Simpozija u PDF-u
Read More

Natječaj: Za dodjelu sredstava za registraciju na 33. ECCMID, Copenhagen, Danska, 15.-18. travanj 2023.

Prijave se dostavljaju putem E-maila na adrese: vesna.suskovic@mef.hr te jasmina.vranes@stampar.hr, a zaprimaju se do 21. siječnja 2023. Odabranima iz prve kategorije (na temelju kvalitete poslanog sažetka), te iz druge kategorije (temeljem redoslijeda stizanja prijava) izvršiti će se uplata za rane kotizacije do 08.veljače 2023.Član kojem se dodjeljuju sredstva za kotizaciju za ECCMID 2023 moći će odabrati želi li o
Read More