logo

Članstvo HDKM

  Ime
  Prezime
  OIB
  Zvanje
  Titula
  Spec. staž (za struke sa specijalizacijom)
  Godina položenog spec. ispita
  Funkcija na odjelu
  Ustanova
  Odjel
  Adresa Ustanove
  Adresa za kontakt
  E-mail adresa
  Telefon
  Fax
  Funkcija u Društvu
  Članarina HLZ-a DANE
  Članski broj HLZ-a
  Broj licence
  Želim biti član društva

  Članarine se uplaćuju na:

  Hrvatski liječnički zbor
  Šubićeva 9
  10000 Zagreb

  Zagrebačka banka d.d.
  Savska c. 60
  IBAN: HR7423600001101214818 poziv na broj 268 15 (članarina HDKM)

  OIB: 60192951611

  Članarina: 100,00 kn