logo

Članstvo HDKM

Članarine se uplaćuju na:

Hrvatski liječnički zbor
Šubićeva 9
10000 Zagreb

Zagrebačka banka d.d.
Savska c. 60
IBAN: HR7423600001101214818 poziv na broj 268 15 (članarina HDKM)

OIB: 60192951611

Članarina: 100,00 kn