logo

Aktualna događanja Sekcije mladih

Izborna skupština Sekcije mladih

4.6.2019. u 14:00 sati u NZJZ Dr. Andrija Štampar, Mirogojska 16 u prostorijama knjižnice (2. kat)

Poziv i više informacija…

Uz najavu skorašnjeg druženja Sekcije mladih HDKM-a 23. veljače 2017.god. na Kliničkom zavodu za kliničku i molekularnu mikrobiologiju KBC-a Zagreb, evo jednog malog slikovnog osvrta na posljednje druženje koje se zbog interesa i pozitivne energije nastavio na lokaciji B i nakon predviđenog termina.
Mislimo da će se većina složiti da je neprocjenjivo kad razmjenjivanje znanja i zdravo kolegijalno druženje pobriše pojam o vremenu! Želimo nam još puno takvih druženja!

Stručni skup “Primjena MALDI TOF masene spektrometrije u kliničkoj mikrobiologiji”

Namjena: specijalizantima i mladim specijalistima med. mikrobiologije i parazitologije

Predavač: Zoran Herljević, dr.med, spec.med. mikrobiologije i parazitologije, KBC Zagreb, Kišpatićeva 12, kontakt mob: 091 579 6184, Email: zoranhe@gmail.com

Datum održavanja: 23.02.2017.

Mjesto održavanja:
KBC Zagreb, Kišpatićeva 12
Zgrada poliklinike (bijela zgrada), 3. kat

Predavanja: Zavod za patofiziologiju, soba br 413.

Vježbe: Klinički zavod za kliničku i molekularnu mikrobiologiju – laboratorij (na istom katu)

Prijave na Email: zoranhe@gmail.com

Napomena: Polaznici mogu donijeti na identifikaciju svoje sojeve bakterija i gljiva na bilo kojoj vrsti krute podloge.

Skup je bez kotizacije

Program skupa:

13:00 – 13:15 Predavanje: “Osnovni principi rada MALDI TOF uređaja”
13:15 – 13:30 Predavanje: “Pogodnosti koje donosi korištenje MALDI TOF uređaja u praksi”

13:30 – 14:30 Vježba:
Praktični rad na MALDI TOF uređaju
– Identifikacija sojeva koje donesu polaznici stručnog skupa

14:30 – 14:45 Predavanje: “Napredno korištenje MALDI TOF uređaja (detekcija beta-laktamaza)”
14:45 – 15:00 Predavanje: “Ograničenja MALDI TOF uređaja”

Povjerenstvo za medicinsku izobrazbu HLK bodovat će skup prema
Pravilniku o stručnom usavršavanju