logo

Arhiva 2014

Mjere prevencije infekcija povezanih sa zdravstvenom zaštitom u izvanbolničkim ustanovama

15.11.2014., Čakovec
Više…

Novi stari patogeni u bolničkim infekcijama

7.11.2014., Zagreb
Više...

Invazivna meningokokna bolest u ordinaciji liječnika primarne zdravstvene zaštite

4.10.2014., Split
Više…

Laboratorijska dijagnostika i liječenje gljivičnih infekcija

5. – 6.6.2014., Zagreb
Više…

ESCMID workshop – The future of clinical microbiology and infectious diseases in Europe

5. – 6.6.2014., Ljubljana
Više…

Specifične mjere prevencije infekcija povezanih sa zdravstvenom zaštitom u izvanbolničkim ustanovama

31.5.2014., Zagreb
Više…

Simpozij u povodu obilježavanja međunarodnog dana higijene ruku

5.5.2014., Zagreb
Više…

Laboratorijska dijagnostika parazitarnih infekcija

17. i 18.3.2014., Zagreb
Više…

Novosti na području dijagnostike u kliničkoj mikrobiologiji

6.2.2014., Zagreb
Više…